Kontakty

Prevádzka ZVOLEN:

RAPIER s. r. o.
Huntingland
Neresnická cesta 2229
960 01  Zvolen

Sídlo spoločnosti: 
Nová 118/20
962 62 Sása

E-mail:     obchod@huntingland.sk
Website: www.verney-carron.skwww.leica-shop.skwww.rapier.skwww.huntingland.sk

Mobil pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
+421 (0)907 467 118
+421 (0)917 964 555

Výpis obchodného registra:
Okresný súd Banská Bystrica, Vložka číslo-15906/S
IČO: 44565445
DIČ DPH: SK2820000645

Platobné údaje pre SR:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
IBAN: SK3811110000001131350005
SWIFT: UNCRSKBX
Adresa banky: pobočka zahraničnej banky so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PO, vložka číslo: 2310/B