Kontakty

Prevádzka ZVOLEN:

RAPIER s. r. o.
Huntingland
Neresnická cesta 2229
960 01  Zvolen

Sídlo spoločnosti: 
Nová 118/20
962 62 Sása

E-mail:     obchod@huntingland.sk
Website: www.verney-carron.skwww.leica-shop.skwww.rapier.skwww.huntingland.sk

Mobil pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU:
+421 (0)907 467 118
+421 (0)917 964 555

Výpis obchodného registra:
Okresný súd Banská Bystrica, Vložka číslo-15906/S
IČO: 44565445
DIČ DPH: SK2820000645

Platobné údaje pre SR:
VÚB BANKA
Adresa banky: Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu: 2552761157
Kód banky: 0200
IBAN: SK33 0200 0000 0025 5276 1157
SWIFT: SUBASKBX